Knowledge of Home

สาระน่ารู้เรื่องบ้าน

บ้านขอนแก่น_โครงการบ้านจัดสรร_ลิขิตรา-ฟ้าใส_likitra_images_blog_004

ต้องมีเงินเท่าไหร่จึงจะซื้อบ้านได้? เป็นคำถามที่ผู้ที่กำลังตัดสินใจจะซื้อบ้านใหม่ โดยเฉพาะบ้านหลังแรกค่อนข้างกังวล เพราะปัญหาการซื้อบ้านแล้วไม่สามารถทางการเงินอย่างเพียงพอมีอยู่ให้เห็นเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถผ่อนดาวน์ไปได้ตลอดรอดฝั่งเพราะหมุนเงินไม่ทัน หรือปัญหาไม่สามารถกู้ธนาคารได้เพราะรายได้ไม่พอ จนเกิดเป็นบ้านหรือคอนโดหลุดดาวน์ที่โครงการนำกลับมาขายใหม่อย่างที่เห็นกัน ดังนั้นความพร้อมด้านการเงินจึงเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อบ้านควรให้ความสำคัญ แต่ก็ไม่ต้องวิตกมากจนเกินไปเพราะบทความของเราในครั้งนี้จะทำให้คุณทราบว่าในการซื้อบ้านใหม่สักหลังจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และต้องจ่ายเมื่อไร เพื่อเป็นแนวทางช่วยให้คุณเตรียมเงินเอาไว้แต่เนิ่นๆ และพร้อมจ่ายได้ทันเวลา

ในการซื้อบ้านใหม่สักหลัง หรือคอนโดใหม่สักห้องนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 5 ก้อนด้วยกัน แต่ค่าใช้จ่ายทั้ง 5 ก้อนนี้จะทยอยเกิดขึ้นโดยมีระยะห่างในการเกิดขึ้นตั้งแต่รายวัน รายอาทิตย์ ไปจนถึงรายเดือน มีรายละเอียดดังนี้ครับ

ค่าใช้จ่ายก้อนที่ 1 “จอง”

ค่าใช้จ่ายก้อนนี้เกิดขึ้นเร็วที่สุด แต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายก้อนเล็กที่สุดเช่นกัน จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าชมโครงการแล้วสนใจที่จะซื้อ พนักงานขายก็จะให้คุณวางมัดจำเอาไว้เพื่อเป็นการจองไว้ก่อน สำหรับมัดจำนี้จะมีมูลค่าขั้นต่ำตั้งแต่ไม่กี่พันบาท เรื่อยไปจนถึงหลักหมื่น และในโครงการที่ไฮเอนด์อาจจะสูงสุดถึงหลักแสน แต่โดยทั่วไปแล้วมัดจำในการจองจะเป็นจำนวนเงินที่กำหนดให้ผู้ซื้อสามารถจ่ายได้ทันทีในการมาชมโครงการครั้งแรก หลังจากที่วางเงินจองแล้วทางโครงการก็จะออกเอกสารเป็นใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการได้รับเงินมัดจำจากผู้ซื้อเอาไว้หรือที่เรียกว่า “ใบจอง” นั่นเอง ประโยชน์ของใบจองก็คือการที่ผู้ซื้อซื้อสิทธิ์ที่จะซื้อบ้านหรือคอนโดดังกล่าวในช่วงเวลาที่กำหนด โดยสงวนสิทธิ์ไม่ให้โครงการทรัพย์รายการดังกล่าวออกไปขายให้กับบุคคลอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายก้อนที่ 2 “ทำสัญญาจะซื้อจะขาย”โดยทั่วไประยะเวลาของการจองจะอยู่ในช่วง 1-2 สัปดาห์ หรือไม่เกิน 14 วัน โดยโครงการจะขอให้ผู้ซื้อเข้ามาทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นแล้วโครงการมีสิทธิ์ที่จะนำบ้านหรือคอนโดที่เราจองออกไปขายให้บุคคลอื่นอีกครั้ง ค่าใช้จ่ายก้อนนี้จะมากกว่าก้อนแรกเพราะโครงการได้แจ้งล่วงหน้าไปพร้อมกับการจองแล้ว และให้เวลาไปเตรียมเงินมาจ่ายนานสุดถึง 2 สัปดาห์ ซึ่งจำนวนเงินที่จะจ่ายในขั้นตอนนี้จะตั้งแต่หลักหมื่นไปถึงหลักแสนเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับราคาของบ้านหรือคอนโดที่เราซื้อ โดยจำนวนเงินนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการวางมัดจำเพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายของทางโครงการ ดังนั้นเอกสารในขั้นตอนนี้จะมีความสำคัญมากเพราะจะไม่ใช่เป็นเพียงใบเสร็จรับเงินแบบครั้งก่อน แต่เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ และระบุรายละเอียดที่ชัดเจนของบ้านหรือคอนโดที่จะซื้อ ทั้งตำแหน่งที่ตั้ง ขนาด และระยะเวลาก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ ของแถมต่างๆ ซื้อจึงควรใส่ความละเอียดถ้าไม่ตรงกับที่เข้าใจต้องทักถ้วงทันที สัญญาฯ ฉบับนี้จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมไปถึงประเด็นการการผ่อนดาวน์ โดยจะมีรายละเอียดของงวดชำระผ่อนดาวน์ พร้อมจำนวนเงิน ซึ่งจะเป็นเงินก้อนถัดไปซึ่งจะมาถึง ผู้ควรให้ความสนใจกับประเด็นการคืนเงินดาวน์ในกรณีที่กู้ไม่ผ่าน โดยถ้าพนักงานขายแจ้งว่าจะคืนเงินจะต้องระบุไว้ในสัญญาฯ ด้วย

ค่าใช้จ่ายก้อนที่ 3 “ผ่อนดาวน์”

หลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายไปแล้วในขั้นตอนก่อนหน้าก็จะทราบรายละเอียดช่วงเวลาผ่อนดาวน์ และจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด ซึ่งอาจเป็นจำนวนเงินเท่าๆ กัน หรือปรับเพิ่มขึ้นเป็นช่วงๆ ในลักษณะขั้นบันไดก็ได้ ควรดูให้ถี่ถ้วนเพื่อเตรียมเงินเอาไว้ให้พอสำหรับทุกงวด สำหรับการผ่อนดาวน์นี้โดยทั่วไปแล้วจะคิดเป็นมูลค่า 20-30% ของราคาบ้านหรือคอนโด โดยผู้ซื้อจะผ่อนดาวน์ไปเรื่อยๆ ระหว่างนั้นโครงการก็จะดำเนินการก่อสร้างไปเรื่อยๆ โครงการมักจะออกแบบให้งวดผ่อนดาวน์พอดีกับระยะเวลาก่อสร้าง ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวจะใช้เวลา 10-14 เดือนโดยประมาณ ถ้าคอนโดแบบโลว์ไรส์ก็จะใช้ระยะเวลาสั้นลงมาประมาณ 1-2 ปี และถ้าเป็นคอนโดไฮไรส์ก็จะใช้เวลาก่อสร้าง 2-3 ปี ระหว่างผ่อนดาวน์ผู้ซื้อก็ควรตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ

ค่าใช้จ่ายก้อนที่ 4 “ค่าธรรมเนียมโอน ค่าจดทะเบียนจำนอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ”

เมื่อผ่อนดาวน์ไปจนครบแล้ว ถ้าการก่อสร้างเป็นไปตามแผนบ้านหรือคอนโดควรจะใกล้เสร็จ ความคืบหน้าประมาณ 80-90% และพร้อมจะโอนให้ผู้ซื้อเป็นเจ้าของในไม่ช้าจึงเป็นช่วงเวลาของการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อจ่ายเงินในส่วนที่เหลืออยู่ และเมื่อกำหนดโอนมาถึงก็จะเกิดค่าใช้จ่ายก้อนเล็กๆ ขึ้นในวันนั้นได้แก่ ค่าธรรมเนียมโอนซึ่งส่วนใหญ่โครงการจะให้ผู้ซื้อออกครึ่งหนึ่ง (1% ของราคาประเมิน) นอกจากจะตกลงไว้เป็นอย่างอื่น นอกจากนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ซื้ออาจต้องออกตามที่ตกลงกับโครงการ เช่น ค่ามาตรวัดน้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า โทรศัพท์ กองทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลางเก็บล่วงหน้า เป็นต้น ซึ่งส่วนนี้โครงการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอสินเชื่อบ้าน เช่น ค่าจดจำนอง ค่าประเมินหลักทรัพย์โดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร เป็นต้น พอชำระค่าใช้จ่ายก้อนนี้เสร็จผู้ซื้อจะได้มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านอย่างแท้จริงสักที ขณะเดียวกันก็เริ่มต้นสถานะลูกหนี้ของธนาคาร

ค่าใช้จ่ายก้อนที่ 5 “ผ่อนบ้านกับธนาคาร”

เป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดเพราะมีมูลค่าเป็นสัดส่วนถึงเกือบ 70-80% ของมูลค่าบ้านหรือคอนโดที่เราซื้อ แต่เงินก้อนนี้เราจะแบ่งผ่อนเป็นงวดๆ ทุกๆ เดือน ในจำนวนขั้นต่ำที่เท่าๆ กันตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นรายจ่ายประจำที่มีผลผูกพันกับผู้ซื้อระยะยาวไปจนกว่าจะผ่อนบ้านหมด ซึ่งเงินจำนวนนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะมีจำนวนที่สม่ำเสมอ การมีวินัยทางการเงินและวางแผนการเงินล่วงหน้าจะทำให้ผู้ซื้อสามารถชำระหนี้กับธนาคารได้อย่างสม่ำเสมอ
จากค่าใช้จ่ายทั้ง 5 ก้อนที่เรานำมาแจกแจงกันไปข้างต้นนั้นจะพบว่าค่าใช้จ่ายที่มาถึงค่อนข้างเร็วในการซื้อบ้านก็คือ ค่าใช้จ่ายก้อนที่ 1 และ 2 ซึ่งจะมาถึงในช่วง 1 เดือนหลังจากการตัดสินใจซื้อ ค่าใช้จ่ายตรงนี้ประมาณหลักแสนบาท หลังจากนั้น และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระยะกลางเป็นค่าใช้จ่ายที่ทยอยจ่ายคือก้อนที่ 3 การผ่อนดาวน์ และค่าใช้จ่ายก้อนที่ 4 ซึ่งเกี่ยวของกับการโอนและการกู้ เป็นที่น่าสังเกตว่าค่าใช้จ่ายทั้ง 4 ก้อนแรกนั้นผู้ซื้อจะต้องพึ่งพาเงินเก็บของตัวเองทั้งหมด เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการกู้ ดังนั้นจึงสรุปได้ในเบื้องต้นว่าผู้ซื้อควรจะมีเงินเพียงสำหรับค่าใช้จ่าย 4 ก้อนแรก หรือประมาณ 20-30% ของมูลค่าบ้านและคอนโด และในระยะยาวจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพียงพอสำหรับงวดชำระผ่อนบ้านในแต่ละเดือนด้วย

เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ นักเขียนออนไลน์ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บทความอ้างอิง เตรียมเงินอย่างไร ซื้อบ้านใหม่ไม่ช็อต

แอดมิน.ลิขิตรา
Line ID: @ktm6459k | Website: www.likitra.com
#บ้านขอนแก่น #โครงการบ้านจัดสรร #หมู่บ้านจัดสรรขอนแก่น #บ้านเดี่ยวขอนแก่น #ขายบ้านขอนแก่น #ลิขิตรา

comments

search our site

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ธอส_บ้านขอนแก่น_โครงการบ้านจัดสรร_ลิขิตรา-ฟ้าใส_likitra_images_tabs_1
คำนวณสินเชื่อ; หาค่าเงินงวด อัตราดอกเบี้ยลอยตัว. หาค่าเงินงวด
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น_บ้านขอนแก่น_โครงการบ้านจัดสรร_ลิขิตรา-ฟ้าใส_likitra_images_tabs_2
เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดิน และแผนที่แห่งชาติ สู่การบริการที่เป็นเลิศ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์_บ้านขอนแก่น_โครงการบ้านจัดสรร_ลิขิตรา-ฟ้าใส_likitra_images_tabs_3
ให้บริการคำปรึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์