Knowledge of Home

สาระน่ารู้เรื่องบ้าน

บ้านขอนแก่น_โครงการบ้านจัดสรร_ลิขิตรา-ฟ้าใส_likitra_images_blog_001

ทำไมถึงขอสินเชื่อไม่ผ่าน ในเมื่อเราไม่มีประวัติเสีย?

เหตุผลที่ขอสินเชื่อไม่ผ่านอาจมีอยู่หลายประการ คือ

1. นโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจ แต่ละแห่งแตกต่างกัน
2. ภาระหนี้สินอยู่มาก หรือมีรายได้ต่ำก็อาจมีโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ได้ ซึ่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
3. ประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาของลูกหนี้
4. หลักประกันความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อ เช่น หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอ หรือผู้ค้ำประกันมีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำ

บทความอ้างอิง ทำไมถึงขอสินเชื่อไม่ผ่าน ในเมื่อเราไม่มีประวัติเสีย?

แอดมิน.ลิขิตรา
Line ID: @ktm6459k | Website: www.likitra.com
#บ้านขอนแก่น #โครงการบ้านจัดสรร #หมู่บ้านจัดสรรขอนแก่น #บ้านเดี่ยวขอนแก่น #ขายบ้านขอนแก่น #ลิขิตรา

comments

search our site

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ธอส_บ้านขอนแก่น_โครงการบ้านจัดสรร_ลิขิตรา-ฟ้าใส_likitra_images_tabs_1
คำนวณสินเชื่อ; หาค่าเงินงวด อัตราดอกเบี้ยลอยตัว. หาค่าเงินงวด
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น_บ้านขอนแก่น_โครงการบ้านจัดสรร_ลิขิตรา-ฟ้าใส_likitra_images_tabs_2
เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดิน และแผนที่แห่งชาติ สู่การบริการที่เป็นเลิศ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์_บ้านขอนแก่น_โครงการบ้านจัดสรร_ลิขิตรา-ฟ้าใส_likitra_images_tabs_3
ให้บริการคำปรึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์